Splošni pogoji uporabe

 

 Prosimo Vas, da pozorno preberete splošne pogoje uporabe spletne trgovine edigital.si, da bi opravili nakup izdelkov, ali pridobili informacije o določenem izdelku.

1. SPLOŠNI POGOJI

Vse informacije na spletni strani www.edigital.si so zgolj informativne narave. Točne informacije lahko najdete na spletni strani proizvajalca.

Prodajalec s Splošnimi pogoji vzpostavlja odnose med obiskovalci strani, kupci in prodajalci, in v zvezi s pogoji in načini naročanja proizvodov, cene proizvodov, plačila, dostave, garancije, pritožbe, vračila, varstva osebnih podatkov in drugih vprašanjih, povezanih z uporabo spletne strani www.edigital.si in trgovine na spletu.

 

1.1.: V Splošnih pogojih pomenijo izrazi naslednje:

Prodajalec: Extreme Digital Zrt., Reményi Ede 1-23, 1033 Budimpešta.

Kupec: Oseba, ki s pomočjo elektronskega komuniciranja vpiše svoje osebne podatke in naroči vsaj en izdelek na spletni strani www.edigital.si

Obiskovalec spletne strani: oseba, ki s pomočjo elektronskega komuniciranja pristopi k www.edigital.si, brez registracije

Uporabniki: Kupci in Obiskovalci spletne strani skupaj

Uporaba www.edigital.si: dostop do www.edigital.si zaradi informacij o vsebini iste, ponudbi izdelkov in/ali nakupovanja izdelkov

Online nakupovanje: realizacija nakupa izdelka na www.edigital.si

Izdelki: vsi izdelki, ki so na spletni strani www.edigital.si in so namenjeni prodaji.

1.2. Uporabnik je zavezan k upoštevanju splošnih pogojev. Uporabnik z uporabo spletne strani www.edigital.si sprejme splošne pogoje in izjavlja, da je z njimi seznanjen ter da se z njimi strinja.

1.3. Sporazum za nakup med kupcem in prodajalcem je sklenjen v času naročila izdelka, oziroma ko prodajalec prejme naročilo izdelkov s strani kupca.

1.4. Spletni nakup je možen samo v Republiki Sloveniji, kar vključuje dostavo kupljenih izdelkov izključno na tem območju.

1.5. Splošni pogoji so sestavljeni v skladu z „A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény” (Madžarski civilni zakonik iz leta 2013.), ter sklenjeno pogodbo na daljavo ureja "Korm. rendelet 45/2014 (II.26.)" (Uredba Vlade Madžarske) o podrobnih pravilih za pogodbe med potrošniki in podjetji ter direktiva 2011/83 / EU Evropskega parlamenta in Sveta o pravicah potrošnikov.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0083&from=HU

2. OMEJITEV UPORABE IN ODGOVORNOSTI

2.1. Uporabnik se zavezuje, da ne bo uporabljal spletne strani prodajalca na kakršen koli način, ki je v nasprotju s predpisi in da na spletno stran prodajalca ne bo vnesel ali prek spletne strani distribuiral vsebin, ki so v nasprotju z veljavnimi predpisi, ter ne bo spreminjal, brisal ali uničeval podatkov na spletni strani prodajalca.

2.2. Dokumenti, podatki in informacije, ki so objavljeni na spletni strani, se ne smejo reproducirati, razširiti ali na kakršen koli način uporabljati v komercialne namene, brez izrecnega soglasja prodajalca, ali uporabljati na kakršen koli način, ki lahko povzroči škodo prodajalcu ali tretji osebi. Fotografije prikazane na www.edigital.si so samo simbolične. Fotografije, članki in drugo gradivo se ne smejo objavljati, prodajati, javno ali zasebno objavljati niti na kakršenkoli drug način uporabljati brez soglasja prodajalca. Prodajalec si pridržuje vse avtorske pravice za uporabo fotografij, besedila in drugih objavljenih stvari v smislu zakonodajnih predpisov Republike Slovenije.

2.3. Prodajalec v celoti zavrača vsakršno odgovornost, ki na kakršenkoli način izhaja iz ali je na kakršenkoli način povezana z uporabo spletne strane in za morebitno škodo, ki bi se lahko pojavila uporabniku ali tretji osebi v zvezi z uporabo ali zlorabo vsebine spletne strani.

2.4. Kupec je lahko le polnoletna in opravilno sposobna oseba. Sporazum v imenu in za račun mladoletne osebe ali osebe, ki ni opravilno sposobna lahko sklenejo njihovi pravni zastopniki, prav tako lahko delno opravilno sposobna oseba sklene pogodbo le s soglasjem svojega zakonitega zastopnika. Prodajalec ne odgovarja za morebitne prakse, ki so v nasprotju s to določbo.

2.5. Pri uporabi spletne strani www.edigital.si, morajo uporabniki navesti točne, veljavne in popolne osebne podatke, še posebej pri registraciji. Nasprotno ravnanje pooblašča prodajalca, da zavrne dostop uporabniku ali zavrne izvršitev vseh ali dela storitev ali izdelkov, ki jih ponuja.

3. INTERNETNO NAKUPOVANJE

3.1. Pri prvem naročilu izdelkov preko elektronskega obrazca se mora kupec registrirati na spletni strani www.edigital.si. Uporabnik spletne strani www.edigital.si se mora za spletno nakupovanje prijaviti in v ta namen vnesti zahtevane osebne podatke. Po uspešni registraciji (pravilno izpolnjeni vsi zahtevani podatki) bo na e-poštni naslov kupca poslana potrditev o registraciji. Ko izpolni prijavnico, je kupec dolžan zagotoviti točne, veljavne in popolne osebne podatke. Z registracijo uporabnik potrjuje, da v celoti sprejme splošne pogoje.

3.2. Prodajalec mora dostaviti kupcu kot potrošniku predpogodbo v pisni obliki čim prej in ne pozneje kot v času dostave proizvodov ali najkasneje na dan vročitve. S sprejetjem teh splošnih pogojev se kupec strinja, da se mu predpogodba pošlje po elektronski pošti na e-poštni naslov, ki je določili kot stik pri registraciji.

3.3. Prodajalec ni odgovoren za zamude pri dobavi ali za katerokoli težavo, nastalo zaradi pomanjkljivih ali nepravilnih podatkov kupca.

3.4. Podrobno razlago procesa spletnega nakupovanja, kupec lahko dobi tako, da izbere povezavo "Navodila za spletno nakupovanje", ki je poleg vsakega izdelka in je sestavni del splošnih pogojev.

3.5. Če prodajalec ne more dostaviti naročenega izdelka, bo s kupcem stopil v stik po telefonu ali elektronski pošti in ga bo o tem obvestil. Kupec ima možnost preklicati naročilo izdelka ali zahtevati nadomestni izdelek.

4. CENE IN NAČIN PLAČILA

4.1. Vse cene vsebujejo DDV, razen če je izrecno navedeno drugače. Cene veljajo enako za vse uporabnike naše spletne trgovine. Cene veljajo v trenutku oddaje naročila in nimajo vnaprej določene veljavnosti.

4.2. Proces vnosa imena izdelka, opisa izdelka in cene na spletno stran za vsak proizvod je predmet nadzora na več ravneh, vendar obstaja možnost napak, oziroma možnost, da vnos ni avtomatski. Takšne situacije so izjemne in za njih se prodajalec vnaprej opravičuje.

4.3. Prodajalec je pooblaščen za spremembo cen brez predhodnega obvestila.

4.4. Prodajalec ima pravico kadarkoli določiti razprodajo, dnevne ali tedenske promocijske prodaje za določen izdelek, skupino proizvodov in/ali za vse proizvode.

4.5. Naročene izdelke in dostavo kupec plača na način, ki ga lahko izbere med izpolnitvijo naročila.

4.6. Podjetje Extreme Digital Zrt. izda račun za naročeno blago kupcu ob dobavi blaga. Poleg priloženega računa dostavi še ostalo potrebno dokumentacijo. Naročeno blago ki je na zalogi, kupec plača ob dostavi (po povzetju) ali po predračunu. Naročeno blago je v lasti podjetja Extreme Digital do plačila celotne kupnine.

5. GARANCIJA

5.1. Garancijska doba začne teči z dnem nakupa oziroma na dan prevzema blaga. Pri uveljavljanju garancije predložite izpolnjen garancijski list. Zato vas prosimo, da shranite garancijski list in evropsko garancijsko kartico. Izdelek z domnevno napako lahko vrnete v roku treh delovnih dni samo s priborom, v originalni embalaži in nepoškodovan. Za izgubljen garancijski list ne izdajamo kopij. Vsako naknadno izboljšanje v garancijskem listu, brisanje, prepis, ali vpis napačnih podatkov razveljavlja garancijski list.

5.2. Pri popravilu se garancijski rok podaljša za toliko, kolikor časa kupec ni mogel uporabljati izdelka. Razen v primeru, če servis ne odkrije garancijske napake, ali zaradi malomarnega ravnanja z izdelkom, za nenameščeno in nameščeno programsko opremo ter njeno namestitev garancija ne velja, če je bil izdelek oz. del izdelka poškodovan zaradi računalniškega virusa itd.

5.3. Garancija je veljavna le ob upoštevanju navodil na garancijskem listu ter ob predložitvi računa. Garancijski roki so navedeni na garancijskih listih ali na računu.

6. DOSTAVA

6.1. Blago naročeno v spletni trgovini www.edigital.si, bo odpremljeno s strani izbranega kurirja, DPD v najkrajšem možnem času. Dobavni rok je naveden pri posameznemu izdelku. Če vas ob dostavi ni na navedenem naslovu, pokličejo ter se z vami dogovorijo za nov termin dostave.

STROŠEK DOSTAVE DPD: 3 EUR

7. PRAVICA DO ODSTOPA OD POGODBE

7.1. Blago kupljeno po pogodbi na daljavo (kamor spada tudi nakup preko interneta), brez navedbe razloga vrnete. V kolikor se odločite odstopiti od pogodbe, imate pravico, da nas v 14 dneh po e-pošti obvestite, da odstopate od pogodbe. Naša služba za pomoč uporabnikom vas bo po prejemu e-pošte kontaktirala in obvestila o poteku postopka. V primeru odstopa od pogodbe stroške dostave blaga v višini (9,8 EUR) krije kupec.

7.2. Kupec, ki od pogodbe ali naročila odstopi, mora blago vrniti nepoškodovano v originalni embalaži in v nespremenjeni količini. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. Pred uporabo izdelkov/blaga, preverite njihovo ustreznost! Vračilo že uporabljenih izdelkov ni možno! Podjetja nimajo pravice do odstopa od pogodbe. Garancijo ter stvarno napako lahko uveljavljate le ob priložitvi originalnega računa in izdelka oz. blaga.

8. VARNOST OSEBNIH PODATKOV

8.1. Za podjetje Extreme Digital Zrt. so vsi prejeti osebni podatki uporabnikov in kupcev Spletne trgovine www.edigital.si, kot so: ime, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka zasebni in zaupni. Osebne podatke, ki jih kupci ob naročilu posredujejo po elektronski pošti in telefonu, shranimo na varno mesto. Dostopni so le pooblaščenemu osebju oz. trgovcem, uporabljajo pa se izključno za trženje naših izdelkov oz. v korist naših strank. Podjetje Extreme Digital Zrt. osebnih podatkov ne bo posredovalo tretjim osebam.

8.2. Pri pregledovanju naše spletne strani vam je anonimnost zagotovljena. Osebnih podatkov ne zbiramo. Svoje osebne podatke, kot so ime, poštni naslov, elektronski naslov, telefonska številka, nam prostovoljno zaupate ob naročilu v naši spletni trgovini, zaradi korespondence, nakupa, ali sodelovanja v spletnih raziskavah, itd. Podjetje Extreme Digital Zrt. lahko zadrži elektronska sporočila, ki ste jih poslali spletni trgovini ([email protected]), jih pošlje vzdrževalcu spletne strani ali našim drugim sodelavcem, ki sodelujejo v spletni trgovini. Ta smejo biti na vpogled, vendar le za notranjo uporabo podjetja in za nenehno izboljševanje dela v celotnem podjetju.

8.3. Podjetje Extreme Digital Zrt. dnevno analizira podatke o obiskanosti spletne trgovine, statistiko dnevnih obiskov, dnevno dostopanje do določenih datotek. Zbrana statistika nam služi za izboljševanje uporabnosti in prijaznosti na sami strani, lahko pa jo posredujemo tudi tretjim osebam, toda tovrstna statistika ne vsebuje nobenih osebnih podatkov, saj nikakor ne služi v te namene.

8.4. Podatki kupcev so pri nas računalniško obdelani in varovani v skladu z vsemi veljavnimi predpisi. Osebne podatke kupcev potrebujemo za korektno izpolnitev naročila. Vse podatke bomo obdržali v tajnosti in jih nikoli ne bomo posredovali tretjim osebam.

8.5. Prodajalec zagotavlja, da e-poštnega naslova kupca in drugih informacij ne bo posredoval tretjim pravnim ali fizičnim osebam, brez njegovega soglasja. Iz navedenega je oproščen pregleda pooblaščenih službenih oseb izvršilne oblasti Republike Slovenije, za namene preiskovalnih ukrepov v skladu z veljavno sodno odločbo.

9. SPREMEMBA SPLOŠNIH POGOJEV IN DRUGE DOLOČBE

9.1. Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe Splošnih pogojev brez predhodnega obvestila. Uporabniki morajo vsakič, ko uporabljajo spletne strani in predvsem storitve spletne trgovine, preveriti veljavne Splošne pogoje.

9.2. Pri spletnih nakupih so veljavni Splošni pogoji v času naročila izdelkov.

9.3. Morebitni spori, ki izhajajo iz teh splošnih pogojev, se rešujejo pred pristojnim sodiščem v Budimpešti.

9.4. Dokumenti, objavljeni na tej spletni strani, se lahko prepišejo le v nekomercialne namene in samo za individualno uporabo in pod pogojem, da so vse avtorske in druge lastninske pravice spoštovane.

 

Budimpešta, 5. januarja, 2015.