INFORMACIJA O PRENEHANJU EXTREME DIGITAL ZRT. IN SPREMEMBA UPRAVLJAVCA PODATKOV

Dragi kupec,

Z učinkom od 1. aprila 2024 bo zaključen proces združevanja iz preteklih let, zaradi katerega je Extreme Digital Zrt . ( sedež : H- 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "ED Zrt .") bo prenehal z združitvijo v Extreme Digital-eMAG Kft . ( sedež : H- 1097 Budimpešta, Könyves Kálmán krt . 34. (LIBERTY Irodaház ), "eMAG") in eMAG bo kot prevzemna pravna oseba postala pravni naslednik ED Zrt . v skladu s §§ 12–16 zakona CLXXVI iz leta 2013 o reorganizaciji, združitvi in razdružitvi pravnih oseb (»zakon o preoblikovanju«). Zato razkritje in prenos vaših podatkov s strani ED Zrt . do eMAG je pravna obveznost ED Zrt . in eMAG bo vaše osebne podatke pridobil od ED Zrt .

ED Zrt . in eMAG sta ločeno imenovala uradno osebo za varstvo podatkov , ki je ob upoštevanju navedenih datumov dosegljiva na naslednjih kontaktnih podatkih:

V skladu z zgoraj navedenim bodo pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodb s strankami, sklenjenih pred datumom odpovedi z združitvijo in se nanašajo na domačo prodajo, prenesene na eMAG, vključno z garancijskimi in garancijskimi zahtevki. Lahko se obrnete neposredno na službo za stranke eMAG na e-poštni naslov [email protected] za vse zadeve, povezane z nakupom, naj gre za garancijo, zahteve za kopijo računa ali karkoli drugega, kar je za vas pomembno v zvezi z vašim naročilom.

Obveščamo vas, da bo s 1. aprilom 2024 eMAG kot pravni naslednik neodvisni upravljavec podatkov v smislu člena 4(7) Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Svet o varstvu fizičnih oseb pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (»GDPR«) v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, ki jo je izvajal predhodnik ED Zrt . od datuma združitve. eMAG bo postal upravljavec podatkov z dnem, ko bo ED Zrt . se bo združil v eMAG.

Soglasja za neposredno trženje, dana podjetju ED Zrt . pred pripojitvijo bo po nasledstvu prenesen na naslednika eMAG, tako da bo eMAG po pripojitvi na podlagi soglasja, danega predhodniku ED Zrt , lahko kontaktiral stranke v reklamne namene . . Svoje soglasje lahko kadar koli prekličete in če ne želite prejemati sporočil za neposredno trženje od eMAG, nam to sporočite tako, da nas kontaktirate. Preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost predhodnih dejavnosti obdelave podatkov.

V primeru spremembe identitete upravljavca se datoteke z osebnimi podatki v nerešenih zadevah prenesejo skupaj s primopredajnim zapisnikom. V primopredajnem zapisniku se podrobneje navedejo prejeti ali izročeni dokumenti.

Po prenehanju ED Zrt . , bo eMAG kot pravni naslednik zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti še naprej obdeloval določene osebne podatke o vas . Ti bodo vključevali:

  • Osebne podatke, obdelane za namen upravljanja garancije , bomo hranili v roku zastaranja civilnopravnih zahtevkov, to je pet let.
  • Osebni podatki, ki se obdelujejo za izpolnjevanje računovodskih obveznosti, se hranijo 8 let po koncu poslovnega leta v skladu s 169. členom Zakona C iz leta 2000 o računovodstvu. Osebni podatki, ki se obdelujejo za izpolnjevanje obveznosti izdajanja računov in davkov, se obdelujejo v skladu s členom 78 (3) zakona CL iz leta 2017 o pravilih obdavčitve in členom 179 zakona CXXVII iz leta 2007 o davku na dodano vrednost do konca 5. leta, ki sledi izdajo računa.
  • V primeru pritožbe glede varstva potrošnikov se osebni podatki, obdelani za izpolnjevanje obveznosti varstva potrošnikov, hranijo 3 leta v skladu s členom 17/A (7) zakona CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov.
  • ED Zrt sprožen uradni ali sodni postopek . , se bodo osebni podatki obdelovali v času trajanja teh postopkov do njihovega pravnomočnega zaključka .
  • Če imate uporabniški račun registriran pri ED Zrt ., bo vaš račun prenesen na eMAG in eMAG bo še naprej obdeloval vaše povezane osebne podatke, kot so vaše uporabniško ime, geslo, nastavitve profila, boni, kreditne/debetne kartice, kontakt in podrobnosti o izdajanju računov, garancijskih in servisnih zadevah, ocenah, nastavitvah glasila in zgodovini nakupov za izpolnjevanje pogojev uporabe eMAG [https://www.emag.hu/help/altalanos-felhasznalasi-feltetelek/] kot pogodbe.

V okviru ED Zrt . in eMAG imajo lahko naši zaposleni dostop do vaših osebnih podatkov na podlagi "potrebe vedeti". eMAG lahko angažira tudi druge osebe in tretje osebe kot obdelovalce podatkov, da nam zagotovijo storitve, sodišča, državni organi ali drugi organi pa lahko od nas zahtevajo, da jim razkrijemo vaše podatke.

Poleg drugih pravic imate pravico do dostopa do svojih podatkov, popravka ali izbrisa ter ob določenih priložnostih do ugovora zoper uporabo vaših podatkov in imate pravico do prenosljivosti podatkov.

PRAVICA DO UGOVORA

Pravico imate ugovarjati obdelavi vaših osebnih podatkov iz kakršnega koli razloga v zvezi z vašo situacijo in v tem primeru morda ne bomo mogli obdelati vaših osebnih podatkov. Če imate pravico do ugovora in je uveljavljanje te pravice upravičeno, vaši zadevni osebni podatki ne bodo nadalje obdelani za namene ugovora.

Če imate kakršna koli vprašanja o varstvu podatkov ali želite po združitvi uveljavljati svoje pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko to storite z uporabo spodnjih kontaktnih podatkov ob upoštevanju navedenih datumov:

  • do 31. 3. 2024 na elektronski naslov [email protected] ali pismo na poštni naslov ED Zrt ;
  • od 1. aprila 2024, tako da pošljete e-pošto na [email protected] ali pismo na poštni naslov eMAG.

Pritožbo lahko vložite pri madžarskem nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo informacij ( Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság – NAIH; sedež: H-1055 Budimpešta, Falk Miksa u. 9-11.; spletna stran: www.naih.hu; telefon: +36-1-391-1400; elektronski naslov: [email protected]; faks: +36 1 391 1410) ali pri nadzornem organu države članice EU, kjer je vaše prebivališče, kraj dela ali kraj domnevne kršitve.

Za več informacij o dejavnostih obdelave podatkov s strani eMAG glejte Obvestilo o zasebnosti eMAG, ki je na voljo na https://www.emag.hu/help/szemelyi-adatok-vedelme/