E-NOVICA

Informacija o upravljanju s podatki k e-novicam

 

1. UPRAVLJAVEC PODATKOV KOT SUBJEKT

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.


Krog podatkov, cilj in časovni okvir le-teh ter druge bistvene pogoje obdelave podatkov pri prijavi na e-novice določa upravljavec na podlagi ciljev, opredeljenih v 4. točki.

 

2. DAJANJE PODATKOV JE PROSTOVOLJNO

 

Niste dolžni dati svojih osebnih podatkov, vendar brez teh podatkov vas ne moremo obveščati o naših produktih, storitvah in ponudbah.

 

3. PRAVNA PODLAGA ZA UPRAVLJANJE S PODATKI

 

soglasje in na podlagi tč. a) (1) odst. 5. čl. Info. tv. in tč. a) (1) odst. 6. čl. GDPR, 13/A čl. Eker. tv. ter (1) odst. 6. čl. Grt.

 

4. KROG OBDELOVANIH PODATKOV, CILJ IN ČASOVNI OKVIR UPRAVLJANJA S PODATKI

 

Upravljavec analizira navade kupcev in zainteresiranih z namenom, da bi lahko svoje reklame in reklame poslovnih partnerjev posredovali prirejeno osebnim željam na kontakte, ki so jih podali uporabniki, na spletni strani www.edigital.si in na spletnih straneh partnerjev.

 

OBDELANI PODATKI

V primeru prijave na e-novice brez registracije:  ime, e-naslov

 

V primeru prijave na e-novice z registracijo:

Osnovni podatki:

obvezno: e-naslov, telefonska številka

neobvezno: uporabniško ime, spol, rojstni podatki

Naslov(i) za pošiljanje računov:

obvezno: priimek, ime, telefonska številka, naslov, država, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka

neobvezno: davčna številka

Naslov(i) za dostavo:

obvezno: ime, telefonska številka, naslov (država, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka)

neobvezno: e-naslov

Upravljavčev sistem nadalje shranjuje soglasje k izvedbi povpraševanja s ciljem direktnega marketinga, za zbiranje analitičnih podatkov o prijavi in odjavi na e-novice, o pošiljanju, prejemanju in odpiranju sporočil (npr. datum in čas dogodka, IP-naslov računalnika, vzroki za nedostavljanje).

 

CILJ OBDELAVE PODATKOV

Podatke prosimo s ciljem, da bi vam pošiljali gospodarske oglase in tudi e-sporočila, ki vsebujejo neposredno povpraševanje o direktnem pridobivanju poslov oziroma povpraševanje z marketinškim ciljem (npr. e-novice in eDM) v povezavi z našimi produkti oziroma storitvami.

 

ČASOVNI OKVIR OBDELAVE PODATKOV

V primeru prijave na e-novice traja čas obdelave podatkov do preklica soglasja uporabnika. Soglasje se lahko prekliče kadar koli s sporočilom, poslanim na naslov [email protected] ali s klikom na povezavo v e-novici.

 

5. OSEBE Z DOSTOPOM DO OSEBNIH PODATKOV

 

Do podatkov lahko dostopajo upravljavčevi sodelavci, ki se ukvarjajo s področjem marketinga ter drugi obdelovalci podatkov, ki te podatke upravljajo v povezavi z opravljanjem svojih nalog ter so navedeni v tem informativnem izvlečku. Tako lahko upravljavčev skrbnik in obdelovalci podatkov, omenjeni v točki 9.1. tega obvestila, zaradi obravnave zadev in obdelave podatkov lahko dostopajo do osebnih podatkov

 

 

6. PRENOS PODATKOV

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

7. UKREPI ZA VARSTVO PODATKOV

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

8. VAŠE PRAVICE GLEDE UPRAVLJANJA S PODATKI

 

8.1. Kontaktni podatki

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

8.2. Vodenje evidenc

Seznanjamo vas, da na podlagi (5) odst. 6. čl. Grt. vodimo o osebnih podatkih oseb, ki so oddali svoje soglasje, evidenco, na podlagi določil v 8.3. točki po prošnji za izbris ali omejitvi soglasja in preklicu soglasja brez obrazložitve, vam več z namenom pridobitve posla ne pošljemo več elektronskih sporočil z reklamami, sem pa ne spadajo splošne informacije potrošnikom.

 

9. OBDELAVA PODATKOV

 

Upravljavec podatkov uporablja pri opravljanju svoje dejavnosti storitve obdelovalca podatkov, ki je zapisan v tem obvestilu. Obdelovalec samostojnih odločitev ne sprejema, dejavnost je dolžan opravljati izključno v skladu s pogodbo, sklenjeno z upravljavcem in njegovih navodil. Upravljavec nadzoruje delo obdelovalca. Obdelovalec ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca.

 

9.1. Podatki in kontakti obdelovalca podatkov

Obdelovalec podatkov

Do katerih osebnih podatkov ima dostop? Na kakšen način lahko uporabi pridobljene osebne podatke (kakšno dejavnost opravlja za upravljavca)?

Kako dolgo lahko shranjuje podatke?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München, e-mail: [email protected]),

Upravljanje marketinške platforme, s pomočjo katere se lahko strankam pošiljajo osebno prilagojene ponudbe. V zvezi s tem pridobi sledeče podatke: ime, e-naslov, v določenih primerih telefonska številka, rojstni datum, transakcijski podatki.

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, székhelye:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51., e-mail:[email protected])

Zagotovitev ERP sistema za upravljanje podjetij.

Dostop ima do vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na osnovi tega dokumenta. Njegova naloga je delovanje sistema za upravljanje odnosov s  strankami (ERP sistem).

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

 

10.  OSEBNI PODATKI O OTROCIH IN TRETJIH OSEBAH

 

Osebe, mlajše od 16 let osebnih podatkov ne morejo posredovati, razen, če so za to pridobili privolitev nosilcev starševske odgovornosti. S posredovanjem osebnih podatkov upravljavcu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki izjavi in jamči, da bo upošteval zgoraj navedeno in da je ob posredovanju informacij opravilno sposoben.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zakonito pooblaščen za posredovanje določenih osebnih podatkov, mora pridobiti privolitev tretje osebe (npr. zakoniti zastopnik, skrbnik, druga oseba – na primer potrošnik -, v čigar imenu nastopa) ali za posredovanje podatkov zagotoviti drugo pravno podlago.  V zvezi s tem mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, preučiti, ali je za posredovanje določenega osebnega podatka potrebna privolitev tretje osebe. Lahko se zgodi, da upravljavec s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki nima osebnih stikov, zato mora skladnost s to točko zagotoviti oseba, ki osebne podatke posreduje, upravljavca v zvezi s tem ne bremeni nobena odgovornost.  Kljub temu ima upravljavec pravico, da kadar koli preveri, ali je za obdelavo osebnih podatkov na voljo ustrezna pravna podlaga. Na primer, če posameznik nastopa v imenu tretje osebe – na primer potrošnika -, ima upravljavec pravico zahtevati pooblastilo in/ali ustrezno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo vse osebne podatke, ki so bili posredovani nezakonito, izbrisal. Upravljavec zagotavlja, da v kolikor bo o tem obveščen, osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni drugi osebi, niti jih sam ne bo uporabil. V kolikor ugotovite, da je otrok posredoval svoje osebne podatke upravljavcu ali je tretja oseba podatke o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni

 

11. MOŽNOST PRAVNIH SREDSTEV

 

Za vsa vprašanja in pripombe v zvezi z obdelavo podatkov lahko upravljavca kontaktirate na katerem koli kontaktu, navedenem v tem pravilniku.

Pravna sredstva lahko izkoristite oz. vložite pritožbo pri Nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo informiranja (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság):

Naziv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sedež: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštni naslov: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

Spletna stran: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

V primeru kršitve pravic lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, proti upravljavcu kot obdelovalcu podatkov vloži tožbo na sodišču. Takšne zadeve bo sodišče obravnavalo prednostno. Upravljavec mora dokazati, de je obdelava podatkov potekala v skladu z zakonskimi določbami. Sodba v zadevi je v pristojnosti sodišča. Tožba se lahko – po izbiri posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – sproži pri sodišču v njegovem kraju stalnega ali začasnega bivališča.

Upravljavec bo škodo, povzročeno z nezakonito obdelavo podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali s kršitvijo zahtev glede varnosti podatkov, v vsakem primeru povrnil. V primeru kršitve osebnostnih pravic lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva odškodnino (člen 2:42 Ptk.). Upravljavec je oproščen odgovornosti, če je škoda nastala zaradi  neizogibnega vzroka, ki ne spada v krog dejavnosti obdelave podatkov. Če je škoda nastala zaradi namernega ali skrajno malomarnega ravnanja oškodovanca, upravljavec škode ne bo povrnil in ni dolžan plačati nobene odškodnine.