SPLETNO NAKUPOVANJE

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

1. UPRAVLJAVEC PODATKOV KOT SUBJEKT

 

Subjekt upravljavca podatkov: Extreme Digital Zrt (sedež: 1033 Budimpešta, Szentendrei u. 89-95. X. ép., št. vpisa v poslovni register: 01-10-045869, telefon: +36-1-452-0090, e-mail: [email protected], spletni naslov: www.edigital.si, v nadaljevanju: „upravljavec”)

Pri nakupu v spletni trgovini določa upravljavec na podlagi ciljev, določenih v točkah 3–4, sklop zahtevanih podatkov, cilj in časovni okvir le-teh ter ostale bistvene pogoje upravljanja s podatki.

 

2. DAJANJE PODATKOV JE PROSTOVOLJNO

 

Podatke dajemo prostovoljno. Vi niste dolžni dajati vaših osebnih podatkov, brez le-teh pa ne morete kupiti produkte oz. storitve iz spletne trgovine.

 

3. KROG OBDELANIH PODATKOV, CILJ IN ČASOVNI OKVIR UPRAVLJANJA S PODATKI

 

Krog obdelanih podatkov, cilj in časovni okvir upravljanja s podatki: posameznik  lahko po registraciji in prijavi nakupuje na spletni strani upravljavca. Registracija in prijava se lahko opravita po eni strani z uporabniškim računom, ustvarjenim na spletni strani upravljavca ali z registracijo pri zunanjih ponudnikih.

 

Obdelani podatki

Cilj upravljanja podatkov

Časovni okvir upravljanja podatkov

Pravna podlaga upravljanja s podatki

Registracija na spletni strani

Osnovni podatki:

obvezno: naslov e-pošte, telefonska številka, e-naslov, osnovni jezik dopisovanja

neobvezni podatki: uporabniško ime, spol, rojstni podatki

 

Naslov za pošiljanje računa:

obvezno: priimek, ime, telefonska številka, naslov (država, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka)

neobvezno: davčna številka

 

Naslov za dostavo:

obvezno: priimek, ime, telefonska številka, naslov (država, poštna številka, kraj, ulica, hišna številka)

neobvezno: e-naslov

 

Geslo, nastavljeno po uporabniku (tajno shranjeno)

 • spletno trženje,

 • dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti,

 • identifikacija uporabnika kot kupca in komunikacija z njim,

 • izvedba naročila produkta (oz. storitve),

 • izstavitev računa, možnost izvedbe plačila,

 • izvedba spletnega plačila, odkrivanje morebitnih zlorab pri transakciji plačil.

Do izvedbe pogodbe, do preklica soglasja posameznika, v kolikor tega ni, bo upravljavec na podlagi 6:22. čl. Ptk. podatke zbrisal po obdobju 5 let.

 

Če je upravljavec na podlagi zakona o računovodstvu (Számv. tv.) dolžan podatke obdržati, bo upravljavec, ne glede na soglasje posameznika, podatke brisal po preteku 8 let od brisanja uporabniškega računa.

 

Soglasje se lahko kadar koli prekliče z dopisom, poslanim na e-naslov [email protected].

V primeru spletnega trženja je soglasje posameznika, na podlagi (1) a) tč. 5. čl. Info. tv. in a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Izvedba pogodbenih določil na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR. Dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti ter pravne obveznosti, nastale tekom izstavitve računa in plačilne obveznosti, na podlagi c) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR, ter na podlagi (2) odst. 169. čl. Számvit. tv. in 169. čl. Áfa tv.

 

Tekom identifikacije uporabnika kot kupca, kontaktiranje z uporabnikom in izvedbo naročila produkta (oziroma storitve) je to soglasje posameznika, (1) a) tč. 5. čl. Info. tv., a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR, izvedba pogodbe na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Pri izvedbi spletnega plačila in odkrivanja morebitnih zlorab pri transakciji plačil je upravičen interes na podlagi f) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Registracija z Googlovim računom

V kolikor ima uporabnik Googlov račun, se prijava s klikom na povezavo Prijava g+ preusmeri na spletno stran za prijavo zunanjega izvajalca, kjer se lahko s podatki prejšnje (stran Google) registracije vstopi na spletno stran upravljavca. Do vnesenih podatkov o geslih upravljavec nima dostopa in jih niti ne shranjuje.

 

V primeru prijave z Googlovim računom upravljavec od ponudnika prevzame e-naslov, rojstne podatke in podatke o spolu.

 

 • spletno trženje,

 • dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti,

 • identifikacija uporabnika kot kupca in komunikacija z njim,

 • izvedba naročila produkta (oz. storitve),

 • izstavitev računa, možnost izvedbe plačila,

 • izvedba spletnega plačila, odkrivanje morebitnih zlorab pri transakciji plačil.

Do izvedbe pogodbe, do preklica soglasja posameznika, v kolikor tega ni, bo upravljavec na podlagi 6:22. čl. Ptk. podatke zbrisal po obdobju 5 let.

 

Če je upravljavec na podlagi zakona o računovodstvu (Számv. tv.) dolžan podatke obdržati, bo upravljavec, ne glede na soglasje posameznika, podatke brisal po preteku 8 let od brisanja uporabniškega računa.

 

Soglasje se lahko kadar koli prekliče z dopisom, poslanim na e-naslov [email protected].

V primeru spletnega trženja je soglasje posameznika, na podlagi (1) a) tč. 5. čl. Info. tv. in a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Izvedba pogodbenih določil na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR. 

Dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti ter pravne obveznosti, nastale tekom izstavitve računa in plačilne obveznosti, na podlagi c) tč. (1) odst 6. čl. GDPR, ter na podlagi (2) odst. 169. čl. Számvit. tv. in 169. čl. Áfa tv.

 

Tekom identifikacije uporabnika kot kupca, kontaktiranje z uporabnikom in izvedbo naročila produkta (oziroma storitve) je to soglasje posameznika, (1) a) tč. 5. čl. Info. tv., a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR, izvedba pogodbe na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

 

Pri izvedbi spletnega plačila in odkrivanja morebitnih zlorab pri transakciji plačil je upravičen interes na podlagi f) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Registracija s Facebook-računom

V kolikor ima uporabnik Facebookov račun, se prijava s klikom na povezavo Prijava s Facebookom preusmeri na spletno stran za prijavo zunanjega izvajalca, kjer se lahko s podatki prejšnje (stran Facebook) registracije lahko vstopi na spletno stran upravljavca. Do vnesenih podatkov o geslih upravljavec nima dostopa in jih niti ne shranjuje.

 

V primeru prijave s Facebookovim računom upravljavec od ponudnika prevzame e-naslov, rojstne podatke in podatke o spolu.

 • spletno trženje,

 • dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti,

 • identifikacija uporabnika kot kupca in komunikacija z njim,

 • izvedba naročila produkta (oz. storitve),

 • izstavitev računa, možnost izvedbe plačila,

 • izvedba spletnega plačila, odkrivanje morebitnih zlorab pri transakciji plačil.

Do izvedbe pogodbe, do preklica soglasja posameznika, v kolikor tega ni, bo upravljavec na podlagi 6:22. čl. Ptk. podatke zbrisal po obdobju 5 let.

 

Če je upravljavec na podlagi zakona o računovodstvu (Számv. tv.) dolžan podatke obdržati, bo upravljavec, ne glede na soglasje posameznika, podatke brisal po preteku 8 let od brisanja uporabniškega računa.

 

Soglasje se lahko kadar koli prekliče z dopisom, poslanim na e-naslov [email protected].

V primeru spletnega trženja je soglasje posameznika, na podlagi (1) a) tč. 5. čl. Info. tv. in a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Izvedba pogodbenih določil na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR. 

Dokumentiranje nakupa in plačila, izvedba računovodskih obveznosti ter pravne obveznosti, nastale tekom izstavitve računa in plačilne obveznosti, na podlagi c) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR, ter na podlagi (2) odst. 169. čl. Számvit. tv. in 169. čl. Áfa tv.

 

Tekom identifikacije uporabnika kot kupca, kontaktiranje z uporabnikom in izvedbo naročila produkta (oziroma storitve) je to soglasje posameznika, (1) a) tč. 5. čl. Info. tv., a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR, izvedba pogodbe na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

 

Pri izvedbi spletnega plačila in odkrivanja morebitnih zlorab pri transakciji plačil je upravičen interes na podlagi f) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Osebni podatki, dani preko e-pošte, faksa in telefonske storitve pomoči uporabnikom

E-naslov, ime, naslov bivališča (država, mesto, poštna številka, ulica, hišna številka), telefonska številka ter na storitve pomoči uporabnikom poslano e-sporočilo, drugi osebni podatki, ki se nanašajo na uporabnika ali druge vključene osebe, ter okoliščine zadeve.

Točna dokumentacija in preiskava zadeve, poslane na povezavo za vzpostavitev kontaktov www.edigital.si/sluzba-za-pomoc-uporabnikom, ali točna dokumentacija telefonskega pogovora s službo za pomoč uporabnikom zaradi potrebe po tem, da bi upravljavec imel na razpolago tista vprašanja in pripombe, ki so povezane z dejavnostmi upravljavca.

 

Komunikacija, ki poteka po e-pošti, bo arhivirana, tako so tudi v primeru kasnejših vprašanj ali sporov informacije na voljo v izvirni obliki, po potrebi pa lahko upravljavec v povezavi z zadevo vzpostavi kontakt z uporabnikom.

 

Do preklica soglasja posameznika,

v kolikor tega ni, bo upravljavec na podlagi 6:22. čl. Ptk. podatke zbrisal po obdobju 5 let.

 

Če je upravljavec na podlagi zakona o računovodstvu (Számv. tv.) dolžan podatke obdržati, bo upravljavec, ne glede na soglasje posameznika, podatke brisal po preteku 8 let od brisanja uporabniškega računa.

 

Soglasje se lahko kadar koli prekliče z dopisom, poslanim na e-naslov [email protected].

 

Pravne podlage pri dejavnostih storitve pomoči uporabnikom je to soglasje posameznika,

na podlagi (1) a) tč. 5. čl. Info. tv. in a) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR.

Izvedba pogodbenih določil na podlagi b) tč. (1) odst. 6. čl. GDPR in na podlagi 17/A čl. Fgy. tv.

Osebni podatki, posredovani preko izvedenih promocij, kampanj in medijskih objav

Krog osebnih podatkov se določi po posameznih primerih glede na določila pogojev o sodelovanju pri določenih promocijah.

Izvedba promocij, kampanj in medijskih objav.

Časovni okvir upravljanja osebnih podatkov se določi po posameznih primerih glede na določila pogojev o sodelovanju pri določenih promocijah.

Pravne podlage za upravljanje z osebnimi podatki so določeni v prilogi o upravljanju z osebnimi podatki, priloženi pogojem o sodelovanju v dani promocijski dejavnosti.

 

Osebni podatki, dani na spodnji Facebook strani

Komentarji in sporočila na Facebook strani Extreme Digital (www.facebook.com/edigital.SI/)

Potrošniki lahko upravljavcu preko Facebooka pošljejo komentarje in sporočila. Upravljavec ali obdelovalec podatkov, ki opravlja storitev za upravljavca, lahko, v kolikor je to potrebno, odgovarja na vprašanja in komentarje (Facebook ne spada med primerne forume za obravnavo pritožb potrošnikov).

Do preklica soglasja posameznika,

v kolikor tega ni, bo upravljavec na podlagi 6:22. čl. Ptk. podatke zbrisal po obdobju 5 let.

 

Soglasje posameznika, na podlagi (1) a) tč. 5. čl. Info. tv., na podlagi tč. a) (1) odst. 6. čl. GDPR.

Obdelava podatkov, danih v povezavi z nagradnimi igrami, povezanimi z nakupom

Obdelani podatki v povezavi z nagradnimi igrami, povezanimi z nakupom: ime, e-naslov in telefonska številka udeleženca v nagradni igri.

Obveščanje potrošnika v primeru, če je med nagradno igro prejel kakšno predmetno nagrado.

Obdelava osebnih podatkov je določena za posamezne primere nagradne igre, v pogojih sodelovanja v nagradni igri, najdaljše obdobje pa je 45. dan po zaključku nagradne igre.

Soglasje se lahko kadar koli prekliče z dopisom, poslanim na e-naslov [email protected].

Za obveščanje dobitnika v nagradni igri kot pravni interes za pravice na podlagi (f) točke (1) odst. 6. čl. GDPR.

 

4. OBLIKOVANJE PROFILA

 

Upravljavec na podlagi soglasja izvede oblikovanje profila zaradi tega, da bi lahko ponujal take ponudbe, ki so usklajene s povpraševanjem, željami in področji interesov. Ponudbe pošilja oz. objavlja preko e-novic, e-pošte ali na spletni strani. Oblikovanje profila je vsaka taka oblika avtomatizirane obdelave osebnih podatkov, ki vključuje uporabo osebnih podatkov za ocenjevanje nekaterih osebnih vidikov v zvezi z uporabnikom (npr. za analizo ali predvidevanje uspešnosti pri delu, ekonomskega položaja, zdravja, osebnega okusa, interesov, zanesljivosti, vedenja, lokacije ali gibanja tega posameznika).

 

5. OSEBE Z DOSTOPOM DO OSEBNIH PODATKOV

 

Do podatkov lahko dostopajo upravljavčevi sodelavci, ki se ukvarjajo s področjem marketinga ter drugi obdelovalci podatkov, ki te podatke upravljajo v povezavi z opravljanjem svojih nalog ter so navedeni v tem informativnem izvlečku. Tako lahko upravljavčev skrbnik in obdelovalci podatkov, omenjeni v tem obvestilu, zaradi obravnave zadev in obdelave podatkov dostopajo do osebnih podatkov. Upravljavec uporablja storitve spletne analize sledečih ponudnikov: Google LLC, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), ki je del zasebnostnega ščita EU-ZDA (sedež: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Google Analytics, Google Adwords, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland), Webshop Marketing Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129., Cg.: 09-09-02401709 [email protected]) Optimonk, Barakc Jam Kft (1138 Budapest, Pannónia u. 85., Cg.: 01-09-177850) RTB House ter Criteo GmbH (Unterer Anger 3, 80331 München, Németország) Criteo in Scarab Research družba z neomejeno odgovornostjo (1027 Budapest, Tölgyfa utca 24.)

Na spletni strani www.edigital.si shranjuje iskanja uporabnikov Prefixbox Ltd (22 Vereker Road, London W14 9JS, Združeno Kraljestvo). O obdelavi podatkov Prefixbox Ltd so podrobnejše informacije dostopne na strani www.prefixbox.com/TermsOfService.

Storitve spletne analize tudi uporabljajo piškotke, katerih cilj je ta, da pomagajo pri analizi spletnih platform. Na dotičnih spletnih platformah, posebej in z izključnim soglasjem dovoljujejo, da informacije o uporabi spletne platforme, ki jih ustvarijo s piškotki, posredujeta Google Analytics in Google Adwords na Googlove strežnike v ZDA. Ostali uporabljeni piškotki se hranijo na strežnikih znotraj Evropske unije. Z danim soglasjem, ki je zagotovljeno na spletni strani, uporabnik soglaša z zgoraj omenjenim načinom in cilji zbiranja in analiziranja osebnih podatkov. Zgoraj omenjeni izvajalci storitev uporabljajo te informacije, dobljene na podlagi uporabe spletne strani posameznika za vrednotenje, analizo, za oblikovanje poročila o dejavnostih na spletni platformi ter za nudenje drugih storitev, povezanih z dejavnostmi na spletni strani in uporabe interneta. podrobnejše informacije so na voljo v obvestilu o piškotkih Extreme Digital Zrt.

 

6. PRENOS PODATKOV

 

6.1. OTP Bank Nyrt.

Podatki, povezani s spletnim trženjem kot ciljem uresničevanja obdelave podatkov pri spletnem nakupovanju, se k OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.) posredujejo preko mreže, ki sprejema bančne kartice, zaradi sledenja finančne izvedbe transakcij, varnosti transakcij in sledenja transakcij. Ti podatki so: priimek, ime, naslov dostave, naslov za izdajo računa, telefonska številka, e-naslov, podatki, povezani s transakcijo plačila.

 

6.2. V primeru dostave

V primeru dostave blaga se posredujejo podatki, kot so ime naslovnika, naslov, vrednost naročenega blaga, naslednjim naslovnikom:

a) DPD Hungária Futárpostai Csomagküldő Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1158 Budapest, Késmárk u. 14. B. ép., [email protected]),

 

6.3. Vaši podatki, razen zgoraj omenjenih, ne bodo posredovani tretjim osebam

Posredovanje podatkov tretjim osebam ali naslovnikom se zgodi v takih primerih, ko vas o tem vnaprej obvestimo o morebitnem naslovniku, vi pa s tem predhodno soglašate, ali le-to predpisuje tudi zakonski predpis.

 

6.4. Tekom omenjenih postopkov obdelave podatkov osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države ali mednarodnim organizacijam

Vaši podatki se, razen omenjenih v 5. in 6. točki, ne posredujejo tretjim osebam. Posredovanje podatkov tretjim osebam ali naslovnikom se zgodi v takih primerih, ko vas o tem vnaprej obvestimo o morebitnem naslovniku, vi pa s tem predhodno soglašate, ali le-to predpisuje tudi zakonski predpis. Tekom omenjenih postopkov obdelave podatkov osebnih podatkov ne posredujemo v tretje države ali mednarodnim organizacijam.

 

7. POVEZAVE K PONUDNIKOM SOCIALNIH OMREŽIJ, RAZŠIRITVAM ISKALNIKOV SOCIALNIH MEDIJEV

 

Spletna stran upravljavca www.edigital.si  vsebuje preproste povezave na strani Facebook, Youtube in g+. Do posredovanja podatkov do upravljavcev omenjenih socialnih medijev bo v teh primerih prišlo izključno takrat, če kliknete na dano ikono (v primeru Facebooka na ikono „f”). Ko kliknete na dano ikono, se spletna stran upravljavca socialnega medija odpre v pojavnem oknu. Na teh straneh lahko informacije o naših produktih objavljate v skladu s pravilnikom upravljavca socialnih medijev.

 

8. UKREPI ZA VARSTVO PODATKOV

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

9. INFORMACIJE POSAMEZNIKOV O PRIMERU KRŠITVE VARSTVA OSEBNIH PODATKOV

 

Kršitev varstva osebnih podatkov: taka kršitev varstva, katerega rezultat je posredovano, nenamerno ali protipravno uničenje, izguba, sprememba, nezakonito objavljanje shranjenih ali na drug način obdelanih osebnih podatkov ali nezakoniti dostop do le-teh.

Če je kršitev varstva osebnih podatkov povezana z veliko verjetnostjo tveganja kršitve pravic in svoboščin fizične osebe, bo upravljavec brez nepotrebnega zavlačevanja, jasno in razumljivo obvestil posameznika o kršenju varstva osebnih podatkov.

Posameznika ni potrebno obvestiti, če se izpolnijo kateri izmed navedenih pogojev:

a) upravljavec je izvedel primerne tehnične in organizacijske varstvene ukrepe, te pa uporabljajo v povezavi s podatki, ki se jih zadeva kršitev varstva osebnih podatkov, še posebej tiste ukrepe, kot so npr. uporaba šifriranja, ki onemogočajo razumevanje podatkov osebam, ki nimajo pooblastila za dostop do podatkov;

b) upravljavec je po kršitvi varstva osebnih podatkov izvedel take ukrepe, ki zagotavljajo, da se visoko tveganje, povezano s kršenjem pravic in svoboščin posameznika v prihodnosti najverjetneje ne bo uresničljivo;

c) obveščanje bi zahtevalo nesorazmerne napore. V teh primerih je treba posameznike obveščati preko javno objavljenih informacijah ali pa je potrebno izvesti podobne ukrepe, ki zagotavljajo podobno učinkovito informiranje posameznikov.

 

10. PRAVICE POSAMEZNIKOV IN MOŽNOSTI PRAVNIH SREDSTEV

 

Postopek pri prošnji posameznika, povezan z zgoraj omenjeno sodno prakso:

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

11. OBDELAVA PODATKOV

 

Upravljavec za izvajanje svojih dejavnosti uporablja storitve obdelovalca podatkov, navedenega v tem pravilniku. Obdelovalec samostojnih odločitev ne sprejema, dejavnost je dolžan opravljati izključno v skladu s pogodbo, sklenjeno z upravljavcem in njegovih navodil. Upravljavec nadzoruje delo obdelovalca. Obdelovalec ne zaposli drugega obdelovalca brez predhodnega pisnega dovoljenja upravljavca.

 

Obdelovalec podatkov

Do katerih osebnih podatkov ima dostop? Na kakšen način lahko uporabi pridobljene osebne podatke (kakšno dejavnost opravlja za upravljavca)?

Kako dolgo lahko shranjuje podatke?

Emarsys eMarketing System AG (Hans Fischer Str. 10., D-80339 München)

Upravljanje marketinške platforme, s pomočjo katere se lahko strankam pošiljajo osebno prilagojene ponudbe. V zvezi s tem pridobi sledeče podatke: ime, elektronski naslov, naslov, telefonsko številko, datum rojstva, soglasje za direktno trženje, analitične podatke, povezane s prijavo in odjavo, pripadajočimi IP-naslovi, pošiljanjem, dostavo in odpiranjem sporočil (npr. datum in čas dogodkov, IP-naslov računalnika, vzrok za neizvedeno dostavo)

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

VISION-SOFTWARE Számítástechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.01-09-673257, székhelye:1149 Budapest, Pósa Lajos utca 51.)

Zagotovitev ERP sistema za upravljanje podjetij.

Dostop ima do vseh osebnih podatkov, ki jih upravljavec obdeluje na osnovi tega dokumenta. Njegova naloga je delovanje sistema za upravljanje odnosov s  strankami (ERP sistem).

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

Hunelix kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (Cg.: 01-09-953404,  székhelye: 1135 Budapest, Frangepán u. 61. IV.13.)

Pomoč uporabnikom, telemarketing za ciljne akcije

Pogodba za določen čas, za obdobje trajanja akcije

Virgo Systems Informatikai Kft. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.)

Upravljanje spletne strani, splošne dejavnosti IT strokovnjaka

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

STYLERS Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (1133 Budapest, Gogol u. 26.)

Upravljanje spletne strani, splošne dejavnosti IT strokovnjaka 

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

BI Consulting Tanácsadó Kft. (1031 Budapest, Sulyok u. 7.)

Razvoj podatkovnega skladišča, celovite analize

Pogodba za storitve za nedoločen čas – do preklica pogodbe.

salesforce.com EMEA Limited Company (székhely: EC2N 4YA London, 110 Bishopsgate)

Delovanje sistema za upravljanje odnosov s  strankami

Pogodba za storitve, do preklica pogodbe

PENSUM-MENTOR Kft. (székhely: 1138 Budapest, Meder utca 8. A. ép. 7. em. 3., Cg.: 01-09-724754)

računovodska, revizijska dejavnost, dejavnost davčnega svetovanja, knjigovodstvo

Do preklica pogodbe, do zakonsko določenega roka varovanja dokumentov

 

Obdelovalec podatkov samostojno ne sklepa odločitev, ravna lahko izključno v skladu z določili pogodbe, sklenjeno z upravljavcem. Upravljavec nadzira delo obdelovalcev podatkov. Obdelovalec podatkov koristi drugega obdelovalca podatkov le s predhodnim pisnim soglasjem upravljavca.

 

12. OSEBNI PODATKI O OTROCIH IN TRETJIH OSEBAH

 

Osebe, mlajše od 16 let osebnih podatkov ne morejo posredovati, razen, če so za to pridobili privolitev nosilcev starševske odgovornosti. S posredovanjem osebnih podatkov upravljavcu posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki izjavi in jamči, da bo upošteval zgoraj navedeno in da je ob posredovanju informacij opravilno sposoben.

Če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ni zakonito pooblaščen za posredovanje določenih osebnih podatkov, mora pridobiti privolitev tretje osebe (npr. zakoniti zastopnik, skrbnik, druga oseba – na primer potrošnik -, v čigar imenu nastopa) ali za posredovanje podatkov zagotoviti drugo pravno podlago.  V zvezi s tem mora posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, preučiti, ali je za posredovanje določenega osebnega podatka potrebna privolitev tretje osebe. Lahko se zgodi, da upravljavec s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki nima osebnih stikov, zato mora skladnost s to točko zagotoviti oseba, ki osebne podatke posreduje, upravljavca v zvezi s tem ne bremeni nobena odgovornost.  Kljub temu ima upravljavec pravico, da kadar koli preveri, ali je za obdelavo osebnih podatkov na voljo ustrezna pravna podlaga. Na primer, če posameznik nastopa v imenu tretje osebe – na primer potrošnika -, ima upravljavec pravico zahtevati pooblastilo in/ali ustrezno privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Upravljavec si bo po svojih najboljših močeh prizadeval, da bo vse osebne podatke, ki so bili posredovani nezakonito, izbrisal. Upravljavec zagotavlja, da v kolikor bo o tem obveščen, osebnih podatkov ne bo posredoval nobeni drugi osebi, niti jih sam ne bo uporabil. V kolikor ugotovite, da je otrok posredoval svoje osebne podatke upravljavcu ali je tretja oseba podatke o posamezniku, na katerega se nanašajo osebni

 

13. KONTAKTNI PODATKI

 

Tekom spletnega nakupovanja na strani www.edigital.si  dajete osebne podatke, ki jih obdelujemo v skladu z določbami Zakona št. CXII iz leta 2011 o informacijski samoodločbi in svobodi do obveščanja (v nadaljevanju: „Infotv.”), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: „GDPR”), Zakona št. CVIII iz leta 2001 o določenih vprašanjih, povezanih s storitvami elektronskega poslovanja ter informacijske družbe (v nadaljevanju: „Eker. tv.”), Zakona št. XLVIII iz leta2008 o osnovnih pogojih in določenih omejitvah gospodarske reklamne dejavnosti (v nadaljevanju: „Grt.”), Zakona št. C iz leta 2000 o računovodstvu (v nadaljevanju: „Számv. tv.”), Zakona št. CXXVII iz leta 2007 o splošnem prometnem davku (v nadaljevanju: „Áfa tv.”) ter na podlagi Zakona št. V iz leta 2013 o Civilnem zakoniku (v nadaljevanju: „Ptk”) in Zakona št. CLV iz leta 1997 o varstvu potrošnikov (v nadaljevanju: „Fgy. tv.”) ter Zakona št. CLIX iz leta 2012 o poštnih storitvah (v nadaljevanju: „Posta tv.”). V skladu z navedenimi zakonskimi predpisi vas na ta način seznanjamo o podrobnostih upravljanja z vašimi osebnimi pogoji ter s tem povezanimi pravicami.

 

14. MOŽNOST PRAVNIH SREDSTEV

 

Za vsa vprašanja in pripombe v zvezi z obdelavo podatkov lahko upravljavca kontaktirate na katerem koli kontaktu, navedenem v tem pravilniku.

Pravna sredstva lahko izkoristite oz. vložite pritožbo pri Nacionalnem organu za varstvo podatkov in svobodo informiranja (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság):

Naziv: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Sedež: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Poštni naslov: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36-1-391-1400

Faks: +36-1-391-1410

Spletna stran: www.naih.hu

E-mail: [email protected]

V primeru kršitve pravic lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, proti upravljavcu kot obdelovalcu podatkov vloži tožbo na sodišču. Takšne zadeve bo sodišče obravnavalo prednostno. Upravljavec mora dokazati, de je obdelava podatkov potekala v skladu z zakonskimi določbami. Sodba v zadevi je v pristojnosti sodišča. Tožba se lahko – po izbiri posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki – sproži pri sodišču v njegovem kraju stalnega ali začasnega bivališča.

Upravljavec bo škodo, povzročeno z nezakonito obdelavo podatkov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki ali s kršitvijo zahtev glede varnosti podatkov, v vsakem primeru povrnil. V primeru kršitve osebnostnih pravic lahko posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahteva odškodnino (člen 2:42 Ptk.). Upravljavec je oproščen odgovornosti, če je škoda nastala zaradi  neizogibnega vzroka, ki ne spada v krog dejavnosti obdelave podatkov. Če je škoda nastala zaradi namernega ali skrajno malomarnega ravnanja oškodovanca, upravljavec škode ne bo povrnil in ni dolžan plačati nobene odškodnine.